Werkdruk en vakantie

Werkdruk en vakantie

De afgelopen maanden was er volop aandacht voor de werkdruk van medewerkers in het primair onderwijs. De hoeveelheid werk en de complexiteit daarvan zijn toegenomen terwijl de ervaren waardering geen gelijke tred heeft gehouden.

De formatie van het nieuwe kabinet ... Lees verder >>

Fiscale ruimte voor extra pensioen

Fiscale ruimte voor extra pensioen

Wie geen volledig pensioen opbouwt, heeft een pensioentekort. Om dat tekort aan te vullen, kun je belastingvrij extra pensioen opbouwen. Het tekort – en dus de hoogte van het bedrag dat je fiscaalvriendelijk kunt bijsparen – heet de fiscale ruimte. ... Lees verder >>

WWZ maakt inzet vervangers moeilijker

WWZ maakt inzet vervangers moeilijker

De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs heeft de omvang van het tekort aan vervangers extra zichtbaar gemaakt. Het tekort aan vervangers is nijpender, de administratieve last is gestegen en de werkdruk op scholen ... Lees verder >>

SER pleit voor individuele pensioenpot

SER pleit voor individuele pensioenpot

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil toe naar individuele pensioenspaarpotten voor werknemers. Hoe hoog het pensioen uitpakt, wordt dan pas bekend als de pensioendatum nadert. Dat staat in een vertrouwelijk conceptadvies van de SER over een nieuw pensioenstelsel.

Met het advies ... Lees verder >>